دانلود کتاب برنامه نویسی حرفه ای با پایتون

توسط

پایتون یک زبان برنامه نویسی پویا است که توسط محققین برنامه ریزی شده است، که ساده و قدرتمند هستند. حتی اگر شما بتوانید کد Python را به آسانی پیدا کنید، نوشتن کدی کارآمد و آسان برای نگهداری و استفاده مجدد از آن، یک چالش است.

تمرکز این کتاب بر روی آشنا نمودن شما با بهترین تمرینهای پایتون، معرفی ابزارهای مفید و استانداردهایی که هر روز از آن توسط متخصصان پایتون در هنگام کار با کد استفاده خواهد، می باشد.

شما با شناخت ویژگی های جدید در پایتون 3.5 و ترفندهای سریع برای بهبود بهره وری شروع خواهید کرد. بعد، عناصر نحوی پایتون پیشرفته و مفیدی را یاد خواهید گرفت که به این نسخه جدید آورده شده است. با استفاده از مفاهیم پیشرفته شی گرا و مکانیزم های موجود در پایتون، شما روش های مختلفی را برای پیاده سازی metaprogramming خواهید آموخت. شما یاد خواهید گرفت که نام های خوب را انتخاب کنید، بسته های خود را بنویسید و به راحتی اجزای جداگانه ایجاد کنید.

شما همچنین از برخی از ابزارهای قدرتمند مانند buildout و vitualenv برای انتشار و استفاده از کد در سرورهای راه دور برای استفاده از تولید استفاده می کنید. در عین حال، شما یاد خواهید گرفت که به طور موثر پسوند پایتون با C، C ++، cyton و pyrex ایجاد کنید. عوامل مهم در نوشتن کد مانند ابزار مدیریت کد، نوشتن اسناد واضح و توسعه مبتنی بر تست نیز پوشش داده شده است.

شما  دید بهتری خواهید یافت تا کد خود را با قواعد بهینه سازی، استراتژی ها برای پیدا کردن مشکلات و ابزارهای انتخاب شده برای بهینه سازی برنامه ها کارآیی کنید.

در پایان کتاب، شما می توانید متخصص در نوشتن کد کارآمد و قابل نگهداری باشید.

 

 • 1: CURRENT STATUS OF PYTHON
  Where are we now and where we are going?
  Why and how does Python change?
  Getting up to date with changes – PEP documents
  Python 3 adoption at the time of writing this book
  The main differences between Python 3 and Python 2
  Not only CPython
  Modern approaches to Python development
  Application-level isolation of Python environments
  System-level environment isolation
  Popular productivity tools
  Useful resources
  Summary

 

 • 2: SYNTAX BEST PRACTICES – BELOW THE CLASS LEVEL
  Python’s built-in types
  Advanced syntax
  Other syntax elements you may not know yet
  Summary

 

 • 3: SYNTAX BEST PRACTICES – ABOVE THE CLASS LEVEL
  Subclassing built-in types
  Accessing methods from superclasses
  Advanced attribute access patterns
  Metaprogramming
  Summary

 

 • 4: CHOOSING GOOD NAMES
  PEP 8 and naming best practices
  Naming styles
  The naming guide
  Best practices for arguments
  Class names
  Module and package names
  Useful tools
  Summary

 

 • 5: WRITING A PACKAGE
  Creating a package
  Namespace packages
  Uploading a package
  Standalone executables
  Summary

 

 • 6: DEPLOYING CODE
  The Twelve-Factor App
  Deployment automation using Fabric
  Your own package index or index mirror
  Common conventions and practices
  Code instrumentation and monitoring
  Summary

 

 • 7: PYTHON EXTENSIONS IN OTHER LANGUAGES
  Different language means – C or C++
  Why you might want to use extensions
  Writing extensions
  Challenges
  Interfacing with dynamic libraries without extensions
  Summary

 

 • 8: MANAGING CODE
  Version control systems
  Continuous development processes
  Summary

 

 • 9: DOCUMENTING YOUR PROJECT
  The seven rules of technical writing
  A reStructuredText primer
  Building the documentation
  Making your own portfolio
  Summary

 

 • 10: TEST-DRIVEN DEVELOPMENT
  I don’t test
  I do test
  Summary

 

 • 11: OPTIMIZATION – GENERAL PRINCIPLES AND PROFILING TECHNIQUES
  The three rules of optimization
  Optimization strategy
  Finding bottlenecks
  Summary

 

 • 12: OPTIMIZATION – SOME POWERFUL TECHNIQUES
  Reducing the complexity
  Simplifying
  Using collections
  Using architectural trade-offs
  Caching
  Summary

 

 • 13: CONCURRENCY
  Why concurrency?
  Multithreading
  Multiprocessing
  Asynchronous programming
  Summary

 

 • 14: USEFUL DESIGN PATTERNS
  Creational patterns
  Structural patterns
  Behavioral patterns
  Summary

 

Download “Expert Python Programming Second Edition” Expert-Python-Programming-Second-Edition.pdf – 5 بار دانلود شده است – ۴ MB

You may also like