آموزش شبکه , سویچ و روتر

MUX VLAN چیست؟ (قسمت دوم)

تو این قسمت دو سناریوی مختلف رو اجرا میکنیم تا تنظیمات مورد نیاز برای شما ملموس تر بشه. واقعا انجام تنظیماتش کار خاصی نداره.

در صورتی که در مورد MUX Vlan اطلاعاتی ندارید میتوانید به…